Tổng quan lập trình hướng đối tượng Java

tổng quan lập trình hướng đối tượng java

Sau khi đã có nền tảng lập trình Java căn bản, chuỗi serie tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu đến các bạn là lập trình hướng đối tượng với Java. Trong chuỗi serie này sẽ có một số bài viết về kiến thức căn bản của lập trình hướng đối tượng Java cùng với cách giải các bài toán trong OOP từ căn bản đến nâng cao.

Đặc điểm của lập trình hướng đối tượng

– Tập trung vào dữ liệu thay cho các hàm

– Chương trình được chia thành các đối tượng độc lập

– Cấu trúc dữ liệu được thiết kế sao cho đặc tả được các đối tượng

– Dữ liệu được che dấu, bao bọc

– Các đối tượng trao đổi với nhau thông qua các hàm

– Chương trình được thiết kế theo hướng tiếp cận từ dưới lên

 

tổng quan lập trình hướng đối tượng java
tổng quan lập trình hướng đối tượng java

 

Ưu điểm của lập trình hướng đối tượng

– Loại bỏ được những dư thừa, trùng lặp trong việc xây dựng ứng dụng

– Giảm kích thước, thời gian xử lý, thời gian phát triển hệ thống, tăng năng xuất lap động

– Dễ bảo trì, nâng cấp, giảm lỗi

 

Các đặc tính cơ bản của lập trình hướng đối tượng

Tính trừu tượng

– Lớp (class) là một khái niệm trừu tượng, đối tượng là một thể hiện cụ thể của lớp.

Bài viết liên quan  Hướng dẫn cài đặt JDK và Eclipse

– Ví dụ :

+ Bản thiết kế của chiếc xe hơi là lớp

+ Chiếc xe hơi được tạo ra từ bản thiết kế là đối tượng

Tính đóng gói

– Mỗi lớp được xây dựng để thực hiện một nhóm chức năng đặc trưng của riêng lớp đó

+ Tất cả mọi thao tác truy xuất vào thành phần dữ liệu từ đối tượng này qua đối tượng khác phải được thực hiện bởi các phương thức (method) của chính đối tượng chứa dữ liệu.

+ Tính đóng gói cho phép dấu thông tin của đối tượng bằng cách kết hợp thông tin và các phương thức liên quan đến thông tin trong đối tượng.

Tính kế thừa

– Cho phép xây dựng một lớp mới dựa trên các định nghĩa của một lớp đã có.

+ Lớp đã có gọi là lớp Cha, lớp mới phát sinh gọi là lớp Con

+ Lớp con kế thừa tất cả các thành phần của lớp Cha, có thể mở rộng các thành phần kế thừa và bổ sung thêm các thành phần mới.

 

Lời kết : Kiến thức lý thuyết về lập trình hướng đối tượng Java rất nhiều, vì vậy trong bài này chúng ta chỉ cần nắm được một số khái niệm căn bản cũng như những lợi ích của OOP, các đặc điểm chính của OOP trước khi đi vào tìm hiểu từng phần và làm bài tập thực hành.

Chúc bạn thành công!

 

#Serie học lập trình Java căn bản
Rate this post