Tạo cấu trúc bảng trong SQL Server 2012

tạo cấu trúc bảng trong sql server 2012 006

Sau khi bạn đã cài đặt SQL Server 2012 và biết cách tạo một cơ sở dữ liệu đơn giản. Bước tiếp đến đó là tạo cấu trúc bảng trong SQL Server 2012.

Bạn nên xem : 

Tạo cấu trúc bảng trong SQL Server 2012 như thế nào?

Có 2 cách để tạo một cấu trúc bảng trong SQL Server 2012

  •  Cách 1 : Dùng giao diện design
  •  Cách 2 : Viết câu lệnh code

1. Tạo Table bằng Design

Đầu tiên bạn New một Database

 

tạo cấu trúc bảng trong sql server 2012
tạo cấu trúc bảng trong sql server 2012

 

Nhập vào tên Database => Sau đó nhấp OK

 

tạo cấu trúc bảng trong sql server 2012 002
tạo cấu trúc bảng trong sql server 2012

 

Tiếp theo bạn nhìn bên tay trái phía dưới Databases => Nhấp vào database bạn vừa tạo => Nhấp vào mục Table => Chọn New Table

 

tạo cấu trúc bảng trong sql server 2012 003
tạo bảng trong sql server 2012

 

Bạn nhập vào Tên các Column, Kiểu dữ liệu. Ở mục Allow Nulls nếu bạn không cho phép Null thì bỏ check đi

  •  int : Kiểu số nguyên
  •  nvarchar(30) : Kiểu chữ (30 là số ký tự)

 

tạo cấu trúc bảng trong sql server 2012 004
tạo bảng trong sql server 2012

Sau đó lưu lại

 

tạo cấu trúc bảng trong sql server 2012 006
tạo bảng trong sql server 2012

 

Vậy là bạn đã tạo xong Table, để phát sinh code từ Table bạn vừa tạo => Bạn nhấp vào Table đã tạo chuột phải chọn Script Table as, như hình dưới đây

 

tạo bảng trong sql server 2012 008
tạo bảng trong sql server 2012

 

Bạn sẽ thấy được code phát sinh từ Table mà bạn đã Design

 

tạo cấu trúc bảng trong sql server 2012  0111
tạo bảng trong sql server 2012

 

2. Tạo Table bằng câu lệnh

Bạn chọn Database bạn vừa tạo => Nhấp New Query

 

tạo  bảng trong sql server 2012 01123
tạo bảng trong sql server 2012

 

A. Tạo cấu trúc bảng đơn giản

 

tạo cấu trúc bảng trong sql server2012
tạo bảng trong sql server2012

 

Kết quả :

 

tạo bảng trong sql server2012 0034
tạo bảng trong sql server2012

 

B. Tạo cấu trúc bảng có giá trị mặc định

 

tạo cấu trúc bảng trong sql server 2012 0986
tạo bảng trong sql server 2012

 

 

Kết quả :

 

tạo  bảng trong sql server 2012 09866
tạo bảng trong sql server 2012

 

C. Tạo cấu trúc bảng có cột phát sinh số tăng tự động

Câu lệnh : IDENTITY

 

tạo cấu trúc bảng trong sql server 2012 09762
tạo bảng trong sql server 2012

 

 

Bắt đầu tăng từ 1 và bước tăng là 1

 

tạo cấu trúc bảng trong sql server 2012 09742
tạo bảng trong sql server 2012

 

Ví dụ : Bắt đầu tăng từ 10 và bước tăng là 2

 

tạo cấu trúc bảng trong sql server 2012 097447
tạo cấu trúc bảng trong sql server 2012

 

D. Thêm cột mới vào bảng, xóa một cột khỏi bảng và xóa nguyên bảng
tao-cau-truc-bang-trong-sql-server-2012-01214322
tạo cấu trúc bảng trong sql server 2012

 

Lời kết : Việc tạo cấu trúc bảng trong SQL Server 2012 có nhiều cách, nhưng với những người quan tâm và sẽ làm việc nhiều với hệ quản trị cơ sở dữ liệu này thì cách viết câu lệnh là vẫn được sử dụng nhiều và tốt với người mới học, bởi sau này truy vấn một sour database hay học lên lập trình T-SQL thì không thể tránh được việc bạn phải viết từng dòng lệnh.

 

Chúc bạn thành công!

 

4.3/5 - (3 bình chọn)