Bài toán kiểm tra số nguyên tố trong Java

kiểm tra số nguyên tố trong java

Một trong những bài toán căn bản khi mới học lập trình mà bạn sẽ phải trải qua đó là kiểm tra số nguyên tố và trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn dựa trên ngôn ngữ lập trình Java.  Ngoài ra có một số bài toán về số nguyên tố quen thuộc chúng ta thường gặp như tính tổng các số nguyên tố, xuất ra 15 số nguyên tố đầu tiên. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hết những bài toán này.

Số nguyên tố là gì?

Hiểu một cách đơn giản số nguyên tố là số tự nhiên chia hết cho 1 và chính nó. Số 0 và 1 không được coi là số nguyên tố.

Để giải bài toán này chúng ta có nhiều cách để xử lý như các ngôn ngữ khác nhưng cách tốt nhất vẫn là tách hàm để tạo thói quen và chúng ta sẽ thực hiện theo cách này.

Code kiểm tra số nguyên tố trong Java

Chúng ta sẽ tách thành 1 hàm kiemtrasonguyento() và 1 phương thức main() như sau:

 

kiểm tra số nguyên tố trong java
kiểm tra số nguyên tố trong java

 

Chạy chương trình và nhập vào giá trị cần kiểm tra. Ví dụ : Nhập vào 19 thì kết quả sẽ là số nguyên tố

 

kiểm tra số nguyên tố trong java 011
kiểm tra số nguyên tố trong java

 

Bài toán tính tổng các số nguyên tố

tính tổng số nguyên tố trong java
tính tổng số nguyên tố trong java

 

Bài toán xuất ra 15 số nguyên tố đầu tiên

bài toán số nguyên tố trong java
bài toán số nguyên tố trong java

 

Bài viết liên quan  Tính số ngày trong tháng bằng ngôn ngữ Java

Lời kết : Trên là một số bài toán căn bản xoay quanh số nguyên tố mà nền tảng vẫn là bài toán kiểm tra số nguyên tố trong Java. Bài tới chúng ta sẽ tìm hiểu một trong những bài toán căn bản tiếp theo đó là tính số ngày trong tháng bằng cách sử dụng câu lệnh điều kiện trong java

Chúc bạn thành công!

 

3.3/5 - (7 bình chọn)